Kurhauzo teatro salė

Profesionalaus scenos meno erdvė

 Teatras Palangoje

Palangoje teatrinio gyvenimo pradžia siejama su XIX a. devintajame dešimtmetyje parodytomis iniciatyvomis. Tuo metu Jozefas Tiškevičius savo šeimos narių ir svečių džiaugsmui liepė rūmų parke pastatyti medinį teatrą. Pastatas daugiausia buvo naudojamas mėgėjiškiems vaidinimams šeimos ir pažįstamų rate; jame taip pat būdavo rengiamos įvairios tuo metu madingos pramogos, tokios kaip „gyvieji paveikslai“.

1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje įvyko pirmojo lietuviško sceninio veikalo premjera – buvo parodyta komedija „Amerika pirtyje“, kurią sukūrė broliai Antanas ir Juozas Vilkutaičiai, pasivadinę slapyvardžiu Keturakis. Komedija buvo parašyta 1893 m., Vincui Kudirkai paskelbus lietuviškos pjesės konkursą. Po dvejų metų kūrinys buvo išspausdintas Tilžėje, kur rusų cenzūra nebesiekė. Sėkmę spektakliui atnešė jo organizatorių ryžtas gaivinti lietuvybę ir lietuvių kalbą. Vaidinimą režisavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Povilas Višinskis, juodu taip pat jame ir vaidino. Spektaklyje dar dalyvavo gydytojas Vladas Mongirdas, teisininkas Augustinas Janulaitis ir Marija Piaseckaitė-Šlapelienė. Pjesė greitai išpopuliarėjo, nors buvo pastatyta ne geriausiomis sąlygomis – vaidinimas įvyko ne Tiškevičių teatre, bet grafui priklausančiame uosto sandėlyje, netoli prieplaukos. Būtent nuo šios komedijos premjeros Palangoje prasideda lietuviškos dramaturgijos istorija. (Malgorzata Omilanowska „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tyszkiewiczių laikais“, 206 psl.) Vaidinimas daugelį „prikėlė iš tautinio miego“. Pabrėžiama, kad įspūdžiai po spektaklio sklido iš lūpų į lūpas. Buvo teigiama, kad lietuvių širdyse užsiliepsnojo patriotinė ugnis.

Kurhauzo teatro salė

Kurhauzo teatro salė visuomenei atverta 2021 metais, kartu su visa atstatyto kurhauzo medine dalimi. Salėje planuojami profesionalių ir mėgėjų teatrų pasirodymai, kino filmų pristatymai, poezijos skaitymai, kiti kamerinei aplinkai tinkami renginiai. Šiuo metu čia repetuoja Palangos „Grubusis“ teatras.

Salės ypatumai:

  • 84-80 vietų (priklausomai nuo renginio pobūdžio)
  • Atskiras kambarys atlikėjams
  • Prieiga neįgaliesiems
  • Sumontuota aukščiausios klasės šviesos technika, profesionali garso aparatūra su erdvinio garso sistema.
  • Šiuolaikiška elektros instaliacija šviesos ir garso aparatūros pajungimui
  • Gera rekuperacinė sistema
  • Į salę žiūrovai gali patekti per du atskirus įėjimus – lengvai valdomi žiūrovų srautai
  • Scenos išmatavimai – pirmoje galerijos nuotraukoje
Dėl salės nuomos kreiptis el.paštu: vadybininkas@palangoskultura.lt
Nuomos kaina